Aanbod

Kan technologie het klimaatprobleem oplossen? Mag je het vliegtuig nemen voor een korte vakantie? Is de toekomst hoopvol? En hoe ga je in dialoog met elkaar over gevoelige duurzaamheidskwesties ?

KlimaatBurgers is een dialoogmethode die leerkrachten  ondersteunt om controversiële duurzaamheidsthema’s op de snijlijn van wetenschap en maatschappij bespreekbaar te maken. Het doel is om een constructieve dialoog met leerlingen over deze thema's in de klas te leren faciliteren. De ontwikkelde methode is gebaseerd op principes uit de socratische methode, geweldloze communicatie en depolariseringensstrategieën.

Wij bieden

  • Opleidingen voor  lerarenopleiders
  • Opleidingen voor leerkrachten
  • Workshops met jongeren in de klas
  • Trajcten op maat